בני דקלים

לכבוד:                                                                                   22.06.19

תמיר טל 

אדריכל בחסד.

א.נ.

הנדון: מר תמיר טל אדריכל- מכתב תודה והערכה על היצירה המושלמת.

חייב אדם להוקיר תודה על כל טובה בכל עת, בכל מקום ולכל אדם.

אשתי ואנוכי החלטנו להקדיש כמה מילים על פועלך, היצירה הנפלאה שיצאה תחת ידך. פשוט תודה לך היית מקצועי, יעיל, מסור, ושרתת אותנו מכל הלב.

אנו אסירי תודה לך תמיר היקר על האכפתיות ומתן המענה לכל בקשתנו גם לאחר סיום שלב התכנון ועד למתן היתר היית זמין עבורנו ואכפתי.

מחומר גלם קיבלנו תוצר, בית יפה להפליא מפנים ומחוץ.

ועל כל זאת ראינו לנכון להודות לך על הטיפול המקצועי והזריז, בטוחים שחסכת לנו המון בירוקרטיה בדרך.

חז"ל לימדונו שעל אדם מישראל להודות על הטוב ולהכיר תודה גם לבריה הכי קטנה, ק"ו לבני אדם שנבראו בצלם והינם בגדר שליחים, איש לרעהו בזמן הנכון במקום הנכון גם אם משלמים על השירות לא תמיד קורה שמקבלים שירות מקצועי ומכל הלב.

אך כשנתקלים באדם מקצועי כמוך תמיר! ניתן להתגבר ולעמוד בכל משימה ולומר שהמאמץ היה שווה. 

לא נשאר לנו אלא לברך שכן ירבו כמותך בכל אתר ואתר ושתזכה לראות המון נחת ממשלוח ידך באשר הוא והקב"ה ישלם שכרך.

בהערכה רבה ובכבוד רב, 

נתן ויהודית מלסה 

בני דקלים.