בס"ד 

לתמיר האדריכל שלנו!

ראשית נאחל לך ולרעייתך, אביטל, גמר חתימה טובה שתחתמו לחיים טובים, בריאות ופרנסה טובה.

וכן אנו מודים לך על העבודה שעשית לנו שכן התוצאות יפות מאוד.

ישלם ה' שכרך ותזכה לתכנן עוד הרבה בתים בישראל.

שנה טובה

מדניאל, אביגיל וכל המשפחה.